هاست وردپرس
۵۰۰ مگابایت
100,000 تومان / سالیانه
  فضا ۵۰۰ مگابایت NVMe

  RAM 12 GB

  CPU Core i9

  ترافیک نامحدود

  حجم دیتابیس نامحدود

  ۵ دامنه اضافه

  سایر امکانات نامحدود

  وب سرویس لایت اسپید

  کنترل پنل Cpanel
پرطرفدارترین
۱ گیگابایت
150,000 تومان / سالیانه
  فضا ۱ گیگابایت NVMe

  RAM 12 GB

  CPU Core i9

  ترافیک نامحدود

  حجم دیتابیس نامحدود

  ۶ دامنه اضافه

  سایر امکانات نامحدود

  وب سرویس لایت اسپید

  کنترل پنل Cpanel
۲ گیگابایت
175,000 تومان / سالیانه
  فضا ۲ گیگابایت NVMe

  RAM 12 GB

  CPU Core i9

  ترافیک نامحدود

  حجم دیتابیس نامحدود

  ۱۰ دامنه اضافه

  سایر امکانات نامحدود

  وب سرویس لایت اسپید

  کنترل پنل Cpanel
۳ گیگابایت
200,000 تومان / سالیانه
  فضا ۳ گیگابایت NVMe

  RAM 12 GB

  CPU Core i9

  ترافیک نامحدود

  حجم دیتابیس نامحدود

  ۱۰ دامنه اضافه

  سایر امکانات نامحدود

  وب سرویس لایت اسپید

  کنترل پنل Cpanel
۴ گیگابایت
220,000 تومان / سالیانه
  فضا ۴ گیگابایت NVMe

  RAM 12 GB

  CPU Core i9

  ترافیک نامحدود

  حجم دیتابیس نامحدود

  ۱۰ دامنه اضافه

  سایر امکانات نامحدود

  وب سرویس لایت اسپید

  کنترل پنل Cpanel
۵ گیگابایت
245,000 تومان / سالیانه
  فضا ۵ گیگابایت NVMe

  RAM 12 GB

  CPU Core i9

  ترافیک نامحدود

  حجم دیتابیس نامحدود

  ۱۰ دامنه اضافه

  سایر امکانات نامحدود

  وب سرویس لایت اسپید

  کنترل پنل Cpanel