اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 فروش

سوالات مالی پیرامون سرویس ها را در این بخش مطرح بفرمایید

 سوالات پیش از خرید

سوالات قبل از خرید خو را اینجا مطرح کنید

 رسیدگی به شکایات مشتریان

مشکلات و شکایات خود از تیک۴ و یا کاربران سایت را از این بخش مطرح بفرمایید